[1]
Ulväng, G. 2023. Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar. Historisk Tidskrift för Finland. 108, 1 (aug. 2023), 85–93.