[1]
Karlman, A. 2023. Historiska föreningen 2022. Historisk Tidskrift för Finland. 108, 1 (aug. 2023), 94–98.