[1]
Wilson, E. 2023. Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år. Historisk Tidskrift för Finland. 108, 2 (nov. 2023), 189–194.