[1]
Grandell, J. 2024. Storfurstendömets första femtio år i positivt ljus: Kristiina Kalleinen, Valtioaamun aika – Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1863. Historisk Tidskrift för Finland. 108, 4 (mar. 2024), 355–358.