[1]
Engman, M. 2010. Förvaltning, stat och nation. Tre historiska jubileer i Finland 1959–1963. Historisk Tidskrift för Finland. 95, (jan. 2010).