[1]
Salminen, T. 1998. Uppbörden av klockskatt i Finland på 1530- och 1540-talen. Historisk Tidskrift för Finland. 83, (jan. 1998).