[1]
Hellsing, M. och Holm, S. 2015. Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet ’new diplomatic history’. Historisk Tidskrift för Finland. 100, (jan. 2015).