[1]
Salminen, T. 2016. Torsten Edgren, Carl Fredrik Meinander. Arkeolog med perspektiv. Historisk Tidskrift för Finland. 101, (jan. 2016).