[1]
Engman, M. 1991. En Törnestig. HTF:s första år. Historisk Tidskrift för Finland. 76, 2 (juni 1991).