[1]
Orrman, E. 2017. Betraktelser över den lokalhistoriska forskningen och historie-skrivningen i Finland under självständighetstidenGranskningar. Historisk Tidskrift för Finland. 102, 2 (dec. 2017).