[1]
Kaihovirta, M. 2017. Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet. Historisk Tidskrift för Finland. 102, 2 (dec. 2017).