[1]
Ahlbäck, A. 2018. Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814. Historisk Tidskrift för Finland. 102, 3 (jan. 2018).