[1]
Engman, M. 2016. Åbo tur och retur. Historisk Tidskrift för Finland. 101, 4 (dec. 2016).