[1]
Wassholm, J. och Sundelin, A. 2018. Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940. Historisk Tidskrift för Finland. 103, 2 (sep. 2018).