[1]
Lamberg, M. och Östman, A.-C. 2021. Rijfsfinskan och utanförskapets börda: Främlingskap och etniska skillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653–1713. Historisk Tidskrift för Finland. 106, 1 (dec. 2021).