[1]
Rapo, N. 2019. Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa. Historisk Tidskrift för Finland. 104, 2 (okt. 2019).