[1]
Okkonen, V. 2020. Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 1 (juli 2020).