[1]
Persson, K. och Stenberg, G. 2020. Brev som kreativ resurs i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 2 (juli 2020).