[1]
Savolainen, P. 2021. Stadsrummet och miljöupplevelsen i Pehr Stenbergs levernes-beskrivning under studieåren i Åbo (1779–1789). Historisk Tidskrift för Finland. 105, 2 (aug. 2021).