[1]
Brolin, D. 2021. Johan Stenfeldt, Renegater. Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 2 (aug. 2021).