(1)
Impola, P.; Karonen, P.; Lönnroth, H. Språkbruk I Svenska städer under Tidigmodern Tid. Ny Metod för Att Analysera ordförrådet I domböcker från 1600-Talet. HTF 2020, 105.