(1)
Villstrand, N.-E. En Multitaskig Professors Senkomna bekännelser Och långlöpande käpphästar. HTF 2020, 105.