(1)
Scheglov, A. ”Skämtan Om abbotar.” En översikt över Diskussionen Samt anmärkningar beträffande Skriftens ålder Och karaktär. HTF 2020, 105.