(1)
Kuvaja, C. Julius Sundblom och Finland. Ålänningarnas förhållande till Finland före Ålandsrörelsen. HTF 2022, 106.