(1)
Koskivirta, A. ”Springer Som En Warg för Att röfwa Och Plundra människior”*: Förseelser Inom De östfinska Lokala Myndigheternas tjänsteutövning 1770–1829. HTF 2023, 107, 324–365.