(1)
Ulväng, G. Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar. HTF 2023, 108, 85–93.