(1)
Karlman, A. Historiska föreningen 2022. HTF 2023, 108, 94–98.