(1)
Ilmakunnas, J. Historikern och det materiella. HTF 2023, 108, 152–156.