(1)
Wilson, E. Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år. HTF 2023, 108, 189–194.