(1)
Kortekangas, O.; Ehrstedt, J. Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap: En paneldiskussion om nutida begrepp och historia 9 mars 2023 vid Åbo Akademi. HTF 2023, 108, 195–197.