(1)
Stark, E. Födelsen av medelklassen och dess anatomi: Johanna Annola, Säädyttömät. Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla. HTF 2024, 108, 279–282.