(1)
Salminen, T. Uppbörden av klockskatt i Finland på 1530- och 1540-talen. HTF 1998, 83.