(1)
Hellsing, M.; Holm, S. Tidigmodern Utrikespolitik Som Kulturhistoria? En Presentation Av forskningsfältet ’new Diplomatic history’. HTF 2015, 100.