(1)
Engman, M. En Törnestig. HTF:s första år. HTF 1991, 76.