(1)
Lamberg, M.; Östman, A.-C. Rijfsfinskan Och utanförskapets börda: Främlingskap Och Etniska Skillnader I Trolldomsprocesserna I Jakobstad 1653–1713. HTF 2021, 106.