(1)
Rapo, N. Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa. HTF 2019, 104.