(1)
Okkonen, V. Den Konservativa Kontinuiteten I Finlands skolväsende från Mellankrigstiden till Kalla Kriget. HTF 2020, 105.