(1)
Savolainen, P. Stadsrummet Och miljöupplevelsen I Pehr Stenbergs Levernes-Beskrivning under studieåren I Åbo (1779–1789). HTF 2021, 105.