Kuokkala, J. (2020). Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/100497