Villstrand, N.-E. (2020). En multitaskig professors senkomna bekännelser och långlöpande käpphästar. Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/100498