Persson, R. (2020). Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697. Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/100500