Scheglov, A. (2020). ”Skämtan om abbotar.” En översikt över diskussionen samt anmärkningar beträffande skriftens ålder och karaktär. Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/100501