Katajala-Peltomaa, S., Räsänen, M., Lahti, S., & Hägglund, A.-S. (2024). Levd religion i det medeltida Finland. Historisk Tidskrift för Finland, 106(2), 326–349. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113208