Kuvaja, C. (2022). Julius Sundblom och Finland. Ålänningarnas förhållande till Finland före Ålandsrörelsen. Historisk Tidskrift för Finland, 106(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/116763