Brander, R. (2022). Martti Häikiö, Hackzell. Karhunkaatajasta rauhantekijäksi. Historisk Tidskrift för Finland, 106(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/116765