Koskivirta, A. (2023). ”Springer som en warg för att röfwa och plundra människior”*: Förseelser inom de östfinska lokala myndigheternas tjänsteutövning 1770–1829. Historisk Tidskrift för Finland, 107(3), 324–365. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/125944