Nilsson, T., & Kotljarchuk, A. (2023). Svenskt och finskt i mörkt sovjetiskt 1930-tal. Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), 454–482. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/127664