Engblom, R. (2023). Årsinnehållet. Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), 550–552. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/127672