Meinander, H. (2023). Matti Klinge. Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), 81–84. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/131827