Ulväng, G. (2023). Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar. Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), 85–93. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/131828